Quality.Reliability.Timeliness.

FCR Finland is constantly searching for the most skilled people in various fields. In this page you will find all the current positions we are actively looking to fill. We will have open positions for both Finnish-speakers and those who can speak English, which you will be able to distinguish by the national flags.

Laivanrakennusteollisuuden työnjohtaja Toimit projektipäällikön alaisuudessa, työntekijöiden esimiehenä, sekä vastaat työn järjestelyistä ja koordinoinnista projektitiimin tukemana. Tehtävänkuvaukseesi koostuu mm. seuraavista asioista: Koordinoit että asennustyön toteutus on tilaajan laatu-ja työturvallisuusvaatimuksien mukaista. Valvot…

Read more

Haemme nyt Projektipäällikköä laivanrakennusprojekteihimme   Tehtävän kuvaus: Projektipäällikkönä vastaat itsenäisesti sovituista projektikokonaisuuksista ja esimiestyöstä projektiorganisaatiossa sekä toimit yhteistyössä linjaorganisaation kanssa. Tehtävänhaltija luo projektiorganisaatiolle edellytykset toimia projektin eri vaiheissa. Kommunikoi, valvoo,…

Read more

Haemme nyt vahvistuksia projektiosastollemme projektipäällikön ja tämän projekti-insinöörien tehtäviin ”Laatu ei ole teko, se on tapa” – Aristoteles Aristoteles oli ajattelija. Ajatteletko samoin ainakin laadun osalta? Haetko uusia haasteita työelämään…

Read more